Březová nad Svitavou / Řeka SvitavaSvitavy - Březová nad Svitavou
Březová nad Svitavou - Letovice

Ve městě Březová nad Svitavou se řece Svitavě snad již dá říkat říčka. Ubírá se tudy převážně od severu na jih. V horní části se Svitava ubírá vybetonovaným, či panelovým korytem přes ochranné pásmo vodního zdroje a to ve střední části i za plotem. Dále je koryto také regulováno, ale již poněkud přirozenějším způsobem. Břehy jsou tu spojeny několika silničními mosty a lávkami a jedním železničním mostem na trati Česká Třebová – Brno. Voda je tu vcelku čistá, o nějaké kráse řeky však příliš mluvit není možné.


Svitava protéká betonovým korytem přes ochranné pásmo vodních zdrojů, plotem chráněným.
1
Zbytky kaple v Březové nad Svitavou.
2
Domek ve svahu u ochranného pásma vypadá jako včelín.
3
Silniční most přes Svitavu nad Březovou pohledem shora.
4
Chvílemi teče Svitava nad Březovou mimo ochranné pásmo vodních zdrojů.
5
Silniční most přes Svitavu nad Březovou pohledem zespoda.
6
Niva Svitavy nad Březovou.
7
Nízký jez na  Svitavě nad Březovou.
8
Všudypřítomné ploty a studny v nivě Svitavy v ochranném pásmu nad Březovou.
9
Most přes Svitavu k vodohospodářskému domečku za plotem.
10
Vyústění podzemního přítoku, dost možná nějakého přepadu do Svitavy.
11
Lavička s malým remízkem mezi silnicí a Svitavou.
12
Vodohospodářský velín coby pěkná vila v nivě Svitavy nad Březovou.
13
Brod a ocelová lávka přes Svitavu v Březové.
14
Ocelový mostek přes Svitavu v Březové.
15
Čistota vody ve Svitavě v Březové je nyní demonstrována výbornou viditelností odpadu v podobě nepotřebné pneumatiky, jaký to paradox...
16
Dřevěný mostek přes Svitavu vede k domku v Březové.
17
Podzim u vody bývá krásný, jen sluníčko schází.
18
Silniční most přes Svitavu v Březové.
19
Úzká lávka přes Svitavu v Březové.
20
Polosuchý pravobřežní přítok Svitavy v Březové.
21
Splav na Svitavě v Březové.
22
Vyústění odpadní trubky do Svitavy v Březové.
23
Kanalizační vyústění s klapkou, Březová nad Svitavou.
24
Polosuchý levobřežní přítok Svitavy v Březové.
25
Vysloužilé dveře na břehu Svitavy v Březové.
26
Nájezd na lávku přes Svitavu v Březové.
27
V Březové máme souběh Svitava, cyklostezka, železniční trať.
28
Ocelová lávka přes Svitavu v Březové.
29
Cyklostezka podél Svitavy v Březové.
30
Svitava ve spodní části Březové u silnice.
31
Takto může vypadat pěkný bývalý mlýn.
32
Železniční most přes Svitavu v Březové.
33
Lávka přes Svitavu k hřišti v Březové.
34
Sotva patrný přítok Svitavy v Březové.
35
Klička cyklostezky po pravém břehu Svitavy pod Březovou.
36
Poněkud znefunkčněné stavidlo na Svitavě pod Březovou.
37
Sblížení Svitavy a cyklostezky pod Březovou.
38
Cyklostezka podél Svitavy míří na Podlesí.
39
Nepříliš spolehlivá lávka přes Svitavu pod Březovou.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:40:37 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Svitavy | Svitavy - Březová nad Svitavou - Po proudu:Březová nad Svitavou - Letovice | Letovice
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!