Svitavy - Březová nad Svitavou / Řeka SvitavaSvitavy
Březová nad Svitavou

Svitava mezi městy Svitavy a Březová nad Svitavou je stále ještě potokem. Koryto je v podstatě stále regulované, nejprve napřímením, ve spodní části nad ochranným pásmem, nad zdroji pitné vody pak svedením do panelů. Pravostrannými přítoky tu jsou Radiměřský potok a Banínský potok. V blízkosti se nachází chráněné území U Banínského viaduktu. Svitava tu protéká přes obec Hradec nad Svitavou a v blízkosti míjí obce Radiměř a Banín. O nějaké kráse vodního toku tu nemůže být řeč, což však nebrání tomu, aby v různých situacích nemohly vznikat hezké pohledy.


Lávka přes Svitavu na rozhraní Lán a Hradce.
1
Podvečerní Slunce za pobřežními porosty Svitavy v Hradci.
2
Pobřežní břízy v podzimní žluté barvě na břehu Svitavy v Hradci.
3
Lávka přes Svitavu pod dubem v Hradci.
4
Napřímené koryto Svitavy v Hradci.
5
Silniční most přes Svitavu v Hradci.
6
Podzim na lávce přes Svitavu, Hradec.
7
Svitava a silnice v Hradci se sbližují.
8
Silniční most, Svitava, Hradec.
9
Lávka do domu, Svitava, Hradec.
10
Soutok Svitava / Vendolský potok (vpravo).
11
Kovová lávka s dřevěnými fošnami, Svitava, Hradec.
12
Téměř opadaný vrbový keř na břehu Svitavy.
13
Dvojice vzrostlých vrb na břehu Svitavy s čerstvě uřezanými větveni.
14
Most přes Svitavu, Hradec.
15
Napřímená Svitava, Hradec.
16
Lávka k domu, Svitava, Hradec.
17
Podzimní podvečer u Svitavy, Hradec.
18
Most přes Svitavu na odbočce v Hradci.
19
Suchá strouha ústí do Svitavy v Hradci.
20
Oblouk Svitavy a silnice v Hradci.
21
Železná lávka s panely, Svitava, Hradec.
22
Silniční most přes Svitavu na odbočce k státní silnici I/43, Hradec nad Svitavou.
23
Podzimní oblouk Svitavy, Hradec.
24
Silniční most se svodidly přes Svitavu, Hradec.
25
Lávka přes Svitavu k obydlím v Hradci.
26
Mostek přes Svitavu v postupujícím šeru, Hradec.
27
Železniční viadukt přes Svitavu, Hradec nad Svitavou.
28
Svitava pod železničním viaduktem, Hradec nad Svitavou.
29
Omezený mostek přes Svitavu nedaleko železničního viaduktu.
30
Napřímená Svitava v Hradci.
31
Lávka, Hradec nad Svitavou.
32
Mostek, Hradec nad Svitavou.
33
Večer, Hradec nad Svitavou.
34
Svitava v Hradci.
35
Silniční most, Hradec nad Svitavou.
36
Silniční most, vzadu železniční trať, Hradec nad Svitavou.
37
Zapadlé Slunce nad údolím Svitavy, nad obcí Hradec nad Svitavou.
38
Dlouhý pravotočivý oblouk Svitavy při opuštění Hradce.
39
Svitava ve spodní části Hradce.
40
Most přes Svitavu ke statku v Hradci.
41
Nízký jez na Svitavě v Hradci.
42
Malý rybník ve spodní části Hradce.
43
Železniční most přes Svitavu a silnici pod Hradcem.
44
Silniční most přes Svitavu a silnici pod Hradcem.
45
Jez na Svitavě nedaleko Radiměře, pochopitelně slovo splav by asi slušelo více.
46
Tak jako všude, i na březích Svitavy najdeme pohozené věci i přímo odpad. Inu vše je v lidech.
47
Radiměřský potok posiluje Svitavu zprava, vzadu jez.
48
Nechutně regulované koryto Svitavy vypadá jako betonový kanál.
49
Jeřabiny na břehu Svitavy.
50
Silniční most přes Svitavu nedaleko Banína a Radiměře pohledem shora.
51
Soutok Svitava / Banínský potok.
52
Svitava pod Banínským potokem.
53
Silniční most přes Svitavu nedaleko Banína a Radiměře pohledem zespoda.
54
Železniční most přes Svitavu u tunelu nad Březovou.
55
Vlakem sražená srnka na železničním mostu přes Svitavu u tunelu nad Březovou.
56
Železniční most přes Svitavu pohledem z tunelu nad Březovou.
57
Železniční tunel nad Březovou v sousedství mostu přes Svitavu.
58
Svitava míří plně betonovým korytem na Březovou. Zdejší regulace má chránit podzemní zdroje pitné vody.
59
Levobřežní niva Svitavy nad Březovou v ochranném pásmu.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:40:14 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Svitavy | Svitavy - Po proudu:Březová nad Svitavou | Březová nad Svitavou - Letovice
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!