Svitavy / Řeka SvitavaPramen řeky Svitavy
Svitavy - Březová nad Svitavou

Ve městě Svitavy je řeka Svitava spíše potokem, v městském prostředí regulovaným, ne příliš čistým. Přibírá tu zprava přítoky Vendolský potok a Ostrý potok. Břehy jsou tu všude regulované, místy kamenem, jinde pak zpevněním koryta. Břehy řeky tu spojují mnohé silniční mosty a lávky, také jeden železniční most. V horním úseku se nachází 3 rybníky, rybník nad Rosničkou, Rosnička a Svitavský rybník. Po vstupu do samotného města se o kráse vodního toku opravdu mluvit nedá.


Levý břeh Svitavy pod pramennou oblastí nad nejhornějším rybníkem nad Rosničkou.
1
Slunce prosvítá podzimním křovím na levém břehu Svitavy.
2
Turistický přístřešek u rybníka nad Rosničkou.
3
Vypuštěný rybník nad Rosničkou.
4
Svitava v erozním úseku pod hrází rybníka nad Rosničkou.
5
Rybník Rosnička na Svitavě.
6
Balvan na břehu rybníka Rosnička.
7
Vrbové pahýly ční nad živým vrbovým porostem na břehu rybníka Rosnička.
8
Rybník Rosnička s molem pro malé lodičky.
9
Můstek nad stavidlem v rybníce Rosnička.
10
Svitava pod rybníkem Rosnička.
11
Dvojice informačních cedulí na břehu Svitavského rybníka.
12
Podzimní tráva na břehu Svitavského rybníka.
13
Svitavský rybník ve své plné kráse.
14
První železniční most přes Svitavu, trať v pohledu Polička – Svitavy.
15
Lezce regulovaná Svitava u podniku TOS.
16
Kanalizační výpust do Svitavy.
17
Most přes Svitavu, ulice Říční, Svitavy.
18
Dopravní značka ve Svitavě pod potrubním mostem.
19
Svitava v zástavbě pod mostem ulice Říční.
20
Křižovatka ulic Lačnovská /  Říční za mostem přes Svitavu.
21
Kanalizační výpust pod ulicí Lačnovská.
22
Mostek přes Svitavu, ulice Bezručova.
23
Vodočet na Svitavě pod mostkem, ulice Bezručova.
24
Mostek přes Svitavu mezi ulicemi Šafaříkova a Bezručova.
25
Most přes Svitavu, ulice Mostní.
26
Hromada na mostě přes Svitavu.
27
Silniční most, Svitava, Svitavy, silnice I/43, ulice Bezručova / Školní.
28
Plachty přes Svitavu by měly bránit přímému padání listí do řeky.
29
Mostek přes Svitavu, ulice U Tří dvorů.
30
Svislé kamenné koryto Svitavy, ulice U Tří dvorů.
31
Svitava, ulice U Tří dvorů.
32
Silniční most, Svitava, Svitavy, silnice I/43, ulice Školní.
33
Odpad v řece Svitavě, Svitavy, ulice Školní.
34
Most, Svitava, Komenského náměstí.
35
Oblouk kamenné navigace Svitavy, Komenského náměstí.
36
Odlesk domu v hladině Svitavy.
37
Vyústění stoky do Svitavy, Komenského náměstí.
38
Most, Svitava, ulice 5. května.
39
Kanalizační výpust, ulice 5. května.
40
Svitava vtéká pod kruhový objezd, Svitavy, ulice: Školní, Máchova alej, Purkyňova, Brněnská, U Tří mostů.
41
Svitava vytéká z pod kruhového objezdu u ulice Brněnská.
42
Mostek přes Svitavu, ulice Hybešova.
43
Most, Svitava, ulice U potoka.
44
Šikmá lávka přes Svitavu u ulice U potoka.
45
Nízká kamenná hráz na levém břehu Svitavy u ulice Svitavská.
46
Lávka, Svitava, ulice U Mlýna.
47
Kanalizační výpust, Svitava, ulice U Mlýna.
48
Mostek přes Svitavu, ulice Kapitána Jaroše.
49
Most Svitava, ulice Mýtní.
50
Svitava podél ulice Kapitána Jaroše.
51
Mostky přes Svitavu, ulice Kapitána Jaroše.
52
Mostek přes Svitavu, ulice Husova.
53
Oblouk Svitavy, ulice Kapitána Jaroše.
54
Mostek přes Svitavu, ulice Svitavská.
55
Svitava u ulice Svitavská.
56
Most Svitava, Lány.
57
Oblouk Svitavy v Lánech.
58
Dub v barvách podzimu na břehu Svitavy v Lánech.
59
Podezdívka coby kamenná ochranná hráz.
60
Soutok Svitava / Ostrý potok.
61
Mostek přes Svitavu, Lány, ulice Údolní.
62
Svitava pod mostkem v Lánech.
63
Podzimní bříza na břehu Svitavy v Lánech.
64
Silniční most, Svitava, Lány.
65
Lávka přes Svitavu, Lány.
66
Mostek přes Svitavu, Lány.
67
Podzim v Lánech u Svitavy.
68
Obrůstající vrba na břehu Svitavy, Lány.
69
Silniční most, Svitava, Lány, podzimní soumrak.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:39:48 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Svitavy - Po proudu:Svitavy - Březová nad Svitavou | Březová nad Svitavou | Březová nad Svitavou - Letovice
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!