Brno - jih / Řeka SvitavaBrno - sever
Svratka - Dyje

Řeka Svitava v jižní části města Brna se ubírá od severu k jihu. Koryto řeky je značně regulované, místy až kanalizované. Břehy řeky tu spojuje množství silničních mostů a lávek, 2 dálniční mosty, také produktovody a 5 železničních mostů. Po celém toku lze podle Svitavy projít. Mnoho stromů na březích však není. Čistota vody odpovídá lepšímu průměru většího města. V blízkosti řeky se nachází chráněná území: Černovický hájek, Rájecká tůň a Holásecká jezera.


Železniční most přes Svitavu na trati Brno – Česká Třebová a pod něj vedoucí zpevněná pěšina.
1
Dvoukolejný železniční most přes Svitavu na trati Brno – Česká Třebová.
2
Vlečka pod železničním mostem přes Svitavu na trati Brno – Česká Třebová.
3
Vlečkový most přes Svitavu, vzadu železniční most přes Svitavu na trati Brno – Česká Třebová.
4
Lehce rozčeřená Svitava pod železničními mosty nedaleko stanice Brno hlavní nádraží.
5
Pomalovaná zděná budka mezi železniční vlečkou a Svitavou.
6
Výhybky železniční vlečky vedle Svitavy.
7
Most produktovodu přes Svitavu pod železniční mosty nedaleko stanice Brno hlavní nádraží.
8
Svitava v podzimním hávu nad silničním mostem, ulice Křenová.
9
Trolejbus MHD na silničním mostě přes Svitavu přijíždí od ulice Olomoucká do ulice Křenová.
10
Svitava a silniční most, vzadu ulice Olomoucká.
11
Svitava podél ulice Zvěřinova.
12
Silniční most přes Svitavu, ulice Hladíkova.
13
Dvojité kanalizační vyústění pod silničním mostem přes Svitavu, ulice Hladíkova.
14
Cyklostezka podél Svitavy pod železničním mostem Černovice.
15
Železniční most přes Svitavu, Brno – Černovice.
16
Regulovaná Svitava v Černovicích.
17
Odpad horké vody se snadno prozradí parou.
18
Parovodní most přes Svitavu podepřený betonovou konstrukcí.
19
Ocelový příhradový most přes Svitavu.
20
Cyklostezka podél Svitavy jako když střelí.
21
Dvě koleje železniční vlečky po pravém břehu Svitavy.
22
Poněkud avantgardní lavička na pravém břehu Svitavy je složená z palet a originální nátěr.
23
Vedení velmi vysokého napětí na levém břehu Svitavy v Černovicích.
24
Práce na vedení velmi vysokého napětí na levém břehu Svitavy v Černovicích.
25
Napřímená Svitava v podzimním hávu.
26
Počátek cyklostezky po levém břehu Svitavy.
27
Lávka a parovodní most přes Svitavu v Černovicích.
28
Vedení velmi vysokého napětí, řeka Svitava, parovod, chodník a silnice.
29
Polní cesta po pravém břehu Svitavu.
30
Komárovský most, silniční most přes Svitavu spojuje Komárov a Černovice.
31
Železniční most přes Svitavu v Komárově.
32
Stezka pod horním železničním mostem přes Svitavu v Komárově.
33
Dolní železniční most přes Svitavu v Komárově.
34
Svitava pod dolním železničním mostem v Komárově.
35
Produktovodní most přes Svitavu pod železničním mostem v Komárově.
36
Napřímená Svitava v Komárově.
37
Široké levobřežní kanalizační vyústění do Svitavy v Komárově.
38
Ivanovický most přes Svitavu v Brně.
39
Kanalizační vyústění v Brně na pod Ivanovickým mostem.
40
Pravobřežní objekt u Svitavy.
41
Svitava nad sjezdem z dálničního mostu.
42
Dolní strana mostu přes Svitavu - sjezdu z dálničního mostu.
43
Pod dálničním mostem přes Svitavu v Brně.
44
Dálniční most přes Svitavu v Brně, dálnice D1.
45
Mezi dvěma částmi dálničního mostu přes Svitavu v Brně, dálnice D1.
46
Vlevo dálnice D1, dole řeka Svitava, vpravo nájezd na dálnici, Brno.
47
Pohled proti proudu Svitavy na soustavu dálničních mostů, dálnice D1, Brno.
48
Cyklostezka po pravém břehu Svitavy na opačném břehu Celiny.
49
Topol osika na pravém břehu Svitavy.
50
Oblouk mostu produktovodu přes Svitavu spojuje brněnské čtvrti Dolní Heršpice a Holásky.
51
Kanalizační vyústění do Svitavy od Holásek.
52
Technické zařízení na pravém břehu Svitavy v Dolních Heršpicích.
53
Produktovodní most přes Svitavu spojuje brněnské čtvrti Dolní Heršpice a Holásky.
54
Vratič na pravém břehu Svitavy nedaleko lávky cyklostezky v Holáskách.
55
Most na cyklostezce přes Svitavu spojuje brněnské čtvrti Dolní Heršpice a Holásky.
56
Pohled proti proudu Svitavy pod dálničním mostem dálnice D2 v Brně.
57
Svitava mezi dvěma částmi dálničního mostu, dálnice D2 v Brně.
58
Cyklostezka pod dálničním mostem a klesající Slunce v hladině Svitavy.
59
Cyklostezka pod dálničním mostem, dálnice D2 v Brně, řeka Svitava již má před vyústěním.
60
Cyklostezka po levém břehu Svitavy při podzimním zapadajícím Slunci.
61
Podzimní večer u Svitavy nad soutokem se Svratkou.
62
Klesající podzimní Slunce za akátem na levém břehu Svitavy.
63
Sluncem zalitý podzimní akát a stínem zalitá Svitava těsně nad soutokem se Svratkou.
64
Soutok Svratka / Svitava (vpravo).
65
Ostrůvek pod soutokem Svratka / Svitava (vpravo).
66
Zapadající Slunce ve Svitavě, která již posílila Svratku.
67
Soutok Svratka (vlevo) / Svitava pohledem z mostu v Brně u centra Olympia.
68
Letní západ Slunce poblíž soutoku Svratka / Svitava.
69
Most přes Svratku, již posílenou o Svitavu s cyklostezkou u Olympie.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:43:52 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Adamov | Adamov - Brno | Brno - sever - Po proudu:Svratka - Dyje
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!