Adamov / Řeka SvitavaBlansko - Adamov
Adamov - Brno

Městem Adamov protéká řeka Svitava od severu na jih a až ve spodní části se více kroutí. Přijámá tu zleva Křtinský potok. Břehy řeky jsou tu regulované, v blízkosti železniční trati i masivní opěrnou zdí. Byly tu postaveny 2 silniční mosty, jeden most kombinovaný silničně železniční a 3 lávky pro pěší. Nad Adamovem, na levém břehu řeky se nachází chráněné území Dřínová, na jehož okraji byla postavena Alexandrova rozhledna, výšková dominanta. Čistota vody je tu přijatelná a o malebnosti řeky tu lze mluvit v rámci možností v městském prostředí.


Adamov shora od Alexandrovy rozhledny z chráněného území Dřínová.
1
Svitava při vtoku do Adamova pod opěrnou zdí dvoukolejné železniční trati.
2
Propustek pod železniční tratí vede vodu do Svitavy.
3
Svitava mez železniční tratí a areálem podniku Adast.
4
Most přes Svitavu v areálu podniku Adast.
5
Nádraží Adamov zastávka.
6
Most produktovodu a silniční most přes Svitavu, ulice Nádražní, Adamov.
7
Silniční most přes Svitavu, ulice Nádražní, nedaleko náměstí Práce.
8
Vodočet na mostě přes Svitavu u náměstí Práce v Adamově.
9
Soutok Svitava / Křtinský potok, Adamov, u náměstí Práce.
10
Měsíc couvá nad Adamovem.
11
Svitava mezi adamovskými nádražími.
12
Most produktovodu přes Svitavu mezi adamovskými nádražími.
13
Průzor přes podnikový areál a železniční trať na prudký svah nad Adamovem.
14
Slunce za pouliční lampou v Adamově.
15
Lávka pro pěší přes Svitavu mezi adamovskými nádražími.
16
Podzimní Slunce za pouliční lampou a Svitavou mezi adamovskými nádražími.
17
Buková větev s uschlými listy na břehu Svitavy v Adamově.
18
Romantické pozadí nad trakčním vedením v Adamově.
19
Oblouk Svitavy v Adamově.
20
Kombinovaný most silničně železniční přes Svitavu v Adamově vede do podniku Adast.
21
Svitava pod kombinovaným mostem silničně železničním v Adamově.
22
Podniková lávka přes Svitavu v Adamově.
23
Průmysl v Adamově stále žije, kouřící komín nechť je toho jasným důkazem.
24
Lávka přes Svitavu v Adamově pod hlavním nádražím.
25
Silnice po levém břehu Svitavy dole v Adamově.
26
Úly výše nad levým břehem Svitavy v Adamově.
27
Alexandrova rozhledna na hranici chráněného území Dřínová.
28
Adamov hlavní nádraží se nachází na pravém břehu Svitavy.
29
Podzimní Svitava pod hlavním nádražím v Adamově.
30
Snížení úrovně silnice pod železniční most přes Svitavu v Adamově.
31
Železniční most přes Svitavu v Adamově s Alexandrovou rozhlednou v pozadí.
32
Železniční most přes Svitavu v Adamově pohledem z pravého břehu.
33
Dvoukolejná trať mezi blízkými železničními mosty v Adamově a níže.
34
Železniční most přes Svitavu v Adamově pohledem z levého břehu.
35
Svitava shora z železničního mostu v Adamově a pravobřežní silnice.
36
Čistička odpadních vod v Adamově.
37
Podzimní Slunce nad silničním mostem přes Svitavu pod Adamovem.
38
Svitava nad silničním mostem přes Svitavu pod Adamovem.
39
Vyústění vyčištěné vody do Svitavy z čističky odpadních vod v Adamově.
40
Pohled z mostu přes Svitavu zpátky k Adamovu.
41
Silniční most přes Svitavu pod Adamovem již leží na okrese Brno-venkov.
42
Opadané stromy na břehu Svitavy pod Adamovem.
43
Cesta po pravém břehu Svitavy pod Adamovem.
44
Kostel svaté Barbory v Adamově.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 16:05:39 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Blansko | Blansko - Adamov - Po proudu:Adamov - Brno | Brno - sever
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!