Brno - sever / Řeka SvitavaAdamov - Brno
Brno- jih

Ve své první polovině průtoku městem Brno se řeka Svitava ubírá od severu k jihu. Charakter řeky je městský se zpevněnými břehy a hrázemi. Nachází se tu více mostů silničních i železničních, lávek i produktovodních mostů. V této části se nachází 5 jezů. Čistota vody také odpovídá městu, sice není zázračná, snad však v rámci možností přijatelná. Rozhodně jsou tu k potkání rybáři sedící i chodící, což svědčí o životě pod hladinou. Téměř po celém úseku je prostor k procházkám.


Svitava vtéká do Brna zhruba pod železničním mostem trati na Českou Třebovou.
1
Svitava pod chráněným územím Obřanská Stráň.
2
Svitava pod železničním mostem Brno - Česká Třebová.
3
Železniční most přes Svitavu Česká Třebová – Brno.
4
Makovského lávka přes Svitavu v Obřanech.
5
Železniční most přes Svitavu Havlíčkův Brod – Brno.
6
Jez Svitava, Brno – Obřany.
7
Ostrůvek ve Svitavě pod jezem v Obřanech.
8
Socha svatého na břehu řeky Svitavy v Obřanech.
9
Lavička na břehu Svitavy u ulice Obřanská, vzadu objekt mlýna Obřany.
10
Obřanský most přes Svitavu.
11
Mlýn na pravobřežním náhonu Svitavy za Obřanským mostem.
12
Svitava pod Obřanským mostem.
13
Ladný oblouk mostu produktovodu přes Svitavu v Obřanech.
14
Rampa k lávce pro pěší přes Svitavu v Obřanech, napravo stezka pro pěší a cyklisty.
15
Lávka pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Obřanech.
16
Olše na břehu Svitavy v Obřanech si zachovávají zelené listy ještě na počátku listopadu.
17
Jez Svitava, Brno – Obřany, toho času v rekonstrukci.
18
Lávka pro pěší přes Svitavu,  Maloměřice.
19
Oblouk Svitavy, Brno -  Maloměřice.
20
Vysoký tovární komín cementárny v Maloměřicích za lávkou přes Svitavu.
21
Pravoúhlé oblouky parovodu před přemostěním Svitavy.
22
Lávka pro pěší přes Svitavu, prodloužení ulice Parková.
23
Zpevněná stezka po pravobřežní hrázi Svitavy.
24
Nízký jez na Svitavě, Maloměřice nedaleko ulice Říční, v pozadí tovární komín cementárny.
25
Listí plove po hladině, kameny jsou vidět ve vodách Svitavy.
26
Komín cementárny v Maloměřicích je bezesporu dominantní stavbou a důležitým orientačním bodem v Brně.
27
Dole u hladiny Svitavy pod jezem nedaleko ulice Říční.
28
Tady končí koupání smrtí, varující nápis.
29
Výrazný topol na břehu Svitavy.
30
Nádherné polední Slunce mezi břízami na břehu Svitavy.
31
Levobřežní kanalizační vyústění do Svitavy v Maloměřicích.
32
Do podzimu se zbarvující bříza na břehu Svitavy.
33
Lávka přes Svitavu Husovice – Maloměřice.
34
Levotočivý oblouk Svitavy pod lávkou Husovice – Maloměřice.
35
Zákoutí Svitavy v nitru Brna.
36
Návrat pravobřežního náhonu do Svitavy za mostem produktovodu.
37
Jez na Svitavě,  Maloměřice, u ulice Franzova.
38
Maloměřický most, dále je městská část Brno – sever.
39
Širší pěšina po levém břehu Svitavy.
40
Pletivem krytá lávka produktovodu přes Svitavu.
41
Svitava pod Husovickým mostem.
42
Husovický most přes Svitavu.
43
Jezem nadržená Svitava pod Husovickým mostem.
44
Tovární komín a jeho odraz v hladině Svitavy a odpadní vyústění mezi těmi obrazy.
45
Svitava pohledem proti proudu z lávky.
46
Lávka přes Svitavu na počátku Baarova nábřeží.
47
Topoly na jednom a sloup velmi vysokého napětí na druhém břehu Svitavy.
48
Poněkud rezavá lávka s produktovodem přes Svitavu v Husovicích.
49
Silniční most přes Svitavu, Brno – Husovice, ulice Gargulákova.
50
Jez na Svitavě, Husovice, pohled shora.
51
Jez na Svitavě, Husovice, pohled zespoda.
52
Lávka přes Svitavu do fabriky.
53
Levotočivý oblouk Svitavy v Husovicích.
54
Stoupající pára z odpadního vyústění do Svitavy v Husovicích.
55
Plastová popelnice mnoho krásy řece Svitavě nepřidá, ani v Brně, ani kdekoliv jinde.
56
Obrůstající cihla na dně Svitavy v Husovicích.
57
Romantika poklidné fabriky na břehu Svitavy.
58
Propust pod pravobřežní hrázi Svitavy přes Svitavské nábřeží oproti ulici Sekaninova.
59
Betonový sloupek ocelového svodidla ve Svitavě utopený, již obrůstající.
60
Zábrdovický most přes Svitavu a kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zábrdovice, Židenice.
61
Svitava mezi Zábrdovicemi a Židenicemi.
62
Vodočet na schodech do Svitavy.
63
Jez na Svitavě, Zábrdovice.
64
Pod jezem na Svitavě v Zábrdovicích.
65
Lávka pro pěší a cyklisty přes Svitavu mezi Zábrdovicemi a Židenicemi, spojující ulice Tkalcovská a Tomáškova.
66
Krytý most produktovodu přes Svitavu mezi Zábrdovicemi a Židenicemi.
67
Pěšina mezi slepou kolejí a Svitavou.
68
Svitava nad železničním mostem u hlavního nádraží.
69
Betonová lávka a na jejím boku produktovod.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:43:25 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Adamov | Adamov - Brno - Po proudu:Brno- jih | Svratka - Dyje
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!