Adamov - Brno / Řeka SvitavaAdamov
Brno - sever

Mezi městy Adamov a Brno se řeka Svitava kroutí údolími v CHKO Moravský kras. Nabírá snad všech směrů, ale celkově teče od severu k jihu. Přijímá tu zprava potok Melatín a spoustu drobných přítoků z obou stran. Břehy řeky jsou tu svázané velice často navigací, či opěrnou zdí, aby bylo možné vést tudy silnici a dvoukolejnou železnici. Bylo tu postaveno několik silničních a železničních mostů, jakož i lávek pro pěší a cyklisty. V blízkosti se vyskytují chráněná území Malužín a Kněžnice. Pokud jde o čistotu vody, není to tak slavné, ale pocit čistoty alespoň někdy v pozorovateli být může.


Most přes Svitavu pod Adamovem pohledem od Brna.
1
Oblouk silnice po levém břehu Svitavy mezi Adamovem a Bílovicemi.
2
Padlá vrba a stojící olše na levém břehu Svitavy mezi Adamovem a Bílovicemi.
3
Náplavy spadaného listí, kde uvízly i všudypřítomné PET lahve.
4
Pohled vzhůru do skály nad železničním mostem přes Svitavu.
5
Železniční most přes Svitavu mezi Adamovem a Bílovicemi.
6
Hluboký skalní zářez museli vyhloubit stavitelé trati pod Adamovem, aby nekopírovali velký skalní meandr Svitavy.
7
Železniční most pžes Svitavu, vzadu je vidět Adamov.
8
Silnice po levém břehu Svitavy ve směru Bílovice – Adamov.
9
Zklidněná Svitava mezi silnicí a železnicí.
10
Téměř opadaný topol na levém břehu Svitavy.
11
Nádherný buk v podzimních barvách.
12
Silniční most přes Svitavu pod Babickou vyhlídkou.
13
Silnice po pravém břehu Svitavy ve směru Adamov – Bílovice.
14
Železniční most přes Svitavu nad nádražím Babice.
15
Svitava a silnice pod železničním mostem Babice.
16
Stavení u silnice pod železničním mostem Babice.
17
Svitava mezi horní lávkou k nádraží Babice a železničním mostem.
18
Horní lávka přes Svitavu k železniční zastávce Babice nad Svitavou.
19
Obrostlé kameny a podzimem zbarvené listy ve Svitavě pod horní lávkou u nádraží Babice.
20
Svitava a opěrná zeď silnice pod lávkou u nádraží Babice.
21
Klidnější Svitava nedaleko nádraží Babice.
22
Dolní lávka pod nádražím Babice nad Svitavou.
23
Soukromá lávka přes Svitavu pod nádražím Babice.
24
Vylámaná skála na pravém břehu Svitavy u silnice je součástí chráněného území Malužín.
25
Dvojice šikmých vrb na levém břehu Svitavy.
26
Železniční most přes Svitavu pod nádražím Babice.
27
Portál dvoukolejného železničního tunelu pod nádražím Babice.
28
Mezi dvěma železničními tunely pod nádražím Babice.
29
Železniční most přes Svitavu a následný tunel pod nádražím Babice.
30
Malý silniční most přes Svitavu pohledem shora od železničního mostu.
31
Malý silniční most přes Svitavu.
32
Svitava v nitru Moravského krasu.
33
Lidová tvořivost nezná mezí ani u doplňování symbolů na dopravní značky.
34
Silniční most přes Svitavu s omezením rychlosti.
35
Potok z Malužína podtéká pod tratí a vlévá se to Svitavy.
36
Soutok Svitavy s potokem z Malužína.
37
Fantastický odraz Slunce v čeřící se Svitavě pod chráněným územím Malužín.
38
Chráněné území Malužín se nachází na pravém břehu Svitavy za železniční tratí.
39
Úřední cedule k chráněnému území Malužín na pravém břehu Svitavy.
40
Silnice na Bílovice nad Svitavou drží díky opěrné zdi, jinak by ji řeka Svitava brzy podemlela.
41
Poklidná Svitava je již nadržená jezem v Bílovicích.
42
Silnice a Svitava nad Bílovicemi, vlevo chráněné území Kněžnice.
43
Silnice po levém břehu Svitavy od Bílovic na Adamov.
44
Vrba na pravém břehu Svitavy nad jezem v Bílovicích.
45
Náplav listí na Svitavě nad jezem v Bílovicích.
46
Levobřežní mlýnský náhon v Bílovicích nad Svitavou.
47
Poměrně vysoký jez na Svitavě, Bílovice nad Svitavou.
48
Na Svitavě pod jezem v Bílovicích.
49
Oslabený tok Svitavy pod jezem v Bílovicích.
50
Zpola vyschlý tok Svitavy pod jezem v Bílovicích.
51
Krátký potok Melatín posiluje Svitavu zprava v Anenském údolí v Bílovicích.
52
Lávka přes potok Melatín.
53
Soutok Svitava / Melatín, Bílovice nad Svitavou.
54
Lávka pro pěší přes Svitavu v Bílovicích.
55
Svitava pod lávkou v Bílovicích.
56
Návrat levobřežního náhonu do Svitavy v Bílovicích.
57
Svitava v Bílovicích svázaná kamennou navigací.
58
Most U sokolovny, Svitava, Bílovice.
59
Svitava pod mostem U sokolovny, Bílovice.
60
Vodočet na pobřežním domečku na levém břehu Svitavy v Bílovicích.
61
Svitava v jemně regulovaném korytě v Bílovicích.
62
Most produktovodu přes Svitavu v Bílovicích.
63
Čistírna odpadních vod, Bílovice nad Svitavou.
64
Čistírna odpadních vod v Bílovicích má co dělat, aby vracela vodu v přijatelné čistotě.
65
Železniční most přes Svitavu v Bílovicích.
66
Svitava a pravobřežní silnice na Brno pod Bílovicemi.
67
Rozčeřená hladina Svitavy pod železničním mostem pod Bílovicemi.
68
Svitava uhání od Bílovic na Brno.
69
Uklidněné vody Svitavy pod Bílovicemi.
70
Železniční most přes Svitavu a cyklostezku u Těsnohlídkova údolí.
71
Tunel za železničním mostem přes Svitavu u Těsnohlídkova údolí.
72
Podzimními barvami zalité stromy porostlé hřebeny Moravského krasu.
73
Soutok Svitavy a potoka z Těsnohlídkova údolí.
74
Cyklostezka po levém břehu Svitavy od Brna na Bílovice.
75
Odlesk slunečních paprsků v hladině Svitavy mezi Bílovicemi a Brnem.
76
Vzrostlá vrba na levém břehu Svitavy mezi Bílovicemi a Brnem.
77
Poklidná hladina Svitavy je již nadržená prvním jezem v Brně.
78
Podzimní Slunce za bezovým listím na břehu Svitavy.
79
Železniční most přes Svitavu a cyklostezku těsně nad Brnem.
80

Počet fotografií: 80 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:42:55 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Blansko - Adamov | Adamov - Po proudu:Brno - sever | Brno- jih
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!