Blansko - Adamov / Řeka SvitavaBlansko
Adamov

Mezi městy Blansko a Adamov se řeka Svitava kroutí hlubokými údolími mezi skalami CHKO Moravský kras všemi směry, cílový směr je však ze severu na jih. Přijímá tu tyto podstatnější přítoky: zprava Šebrovka a Pytlácký potok, zleva pak Olomoučanský potok. Svitava tu teče v souběhu s železniční tratí a silnicí. Byly tu postaveny 4 silniční mosty, 2 lávky a 2 železniční mosty. Nad Adamovem je řeka přehrazena jezem s malou vodní elektrárnou. V blízkosti řeky se nacházejí 2 chráněná území: U Nového hradu a Jelení skok. Čistota vody je tu slušná, což potvrzuje výskyt pstruhů a lipanů. Procházky a projížďky na kole jsou tu nádherné.


Křižovatka u soutoku Svitava / Olomoučanský potok.
1
Podzimní Slunce ve Svitavě u silnice Blansko – Adamov.
2
Portál železničního tunelu na břehu Svitavy.
3
Souběh Svitava, silnice, železnice.
4
Silniční most přes Svitavu na trase Adamov – Blansko.
5
Svitava pod silničním mostem Adamov – Blansko.
6
Podzimní břeh Svitavy pod násypem silnice.
7
Svitava a silnice Adamov – Blansko.
8
Oblouk Svitavy.
9
Oblouk silnice a Svitavy pod Výří skálou.
10
Silnice podél Svitavy pod Výří skálou v době podzimu.
11
Podzimní západní svah nad Svitavou nedaleko Výří skály.
12
Světlo a stín, mezi nimi Svitava.
13
Nižší hřbet nad Svitavou v barvě podzimu.
14
Zalesněná kóta nad Svitavou.
15
Dvojice železničních mostů přes Svitavu pod Novým hradem, zde vedou dva jednokolejné tunely.
16
Silniční nadjezd nad rozdvojenou železniční tratí pod zříceninou Nový hrad.
17
Portál jednokolejného železničního tunelu na dvoukolejné trati.
18
Chráněné území U Nového hradu.
19
Kamenná hrázka odnikud nikam.
20
Podzimní Svitava pod Starým hradem.
21
Menší pravobřežní niva Svitavy.
22
Směrový sloupek hozený do svahu mnoho služeb nevykoná.
23
Sluncem zalitá silnice po levém břehu Svitavy nad Kateřinským mostem.
24
Zalesněný svah na levém břehu Svitavy nad Kateřinským mostem.
25
Podzim na silnici v Moravském krasu.
26
Potok Šebrovka posiluje Svitavu zprava nad Kateřinským mostem.
27
Svitava nad Kateřinským mostem.
28
Kateřinský most přes Svitavu na trase Adamov – Blansko.
29
Svitava pod Kateřinským mostem.
30
Olšová kláda ve Svitavě pod Kateřinským mostem.
31
Cíp ostrůvku ve Svitavě pod chráněným územím Jelení skok.
32
Svitava pod chráněným územím Jelení skok.
33
Levobřežní niva Svitavy pod chráněným územím Jelení skok.
34
Chráněné území Jelení skok nad železniční tratí u Svitavy.
35
Dvoukolejný železniční most přes Svitavu pod chráněným územím Jelení skok, nedaleko Žalmanova pomníku.
36
Studánka Pod hradem.
37
Pomník Josef Žalman.
38
Turistický přístřešek nedaleko Žalmanova pomníku a železničního mostu.
39
Nepřístupná lávka pro pěší přes Svitavu nad jezem nad Adamovem. Vzadu je vidět portál železničního tunelu.
40
Jezem nadržená Svitava v podzimním přítmí.
41
Nepřístupný silniční most u vodí elektrárny nad Adamovem.
42
Kláda na hladině je první ochranou před náplavy do náhonu na vodní elektrárnu.
43
Lávka nad jezem, Svitava, nad Adamovem.
44
Stavidlo nad malou vodní elektrárnou.
45
Levobřežní náhon na malou vodní elektrárnu na Svitavě nad Adamovem.
46
Jez na Svitavě nad Adamovem a levobřežní náhon.
47
Česla malé vodní elektrárny.
48
Pohled shora ze skály na chráněném území Jelení skok na Svitavu a portál dvoukolejného železničního tunelu.
49
Letadlo rozčíslo podzimní oblohu nad Moravským krasem.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:42:18 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Letovice - Blansko | Blansko - Po proudu:Adamov | Adamov - Brno
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!