Blansko / Řeka SvitavaLetovice - Blansko
Blansko - Adamov

Přes město Blansko protéká řeka Svitava od severu k jihu. Přijímá tu tyto přítoky: zleva Sloupečník, Palava a Punkva, zprava pak Bačina. Koryto řeky je tu regulované přiměřeně městské zástavbě. Byly tu postaveny 3 jezy, přičemž od horního jezu vede významnější mlýnský náhon. Břehy řeky tu spojuje několik silničních mostů a lávek, jakož i jeden železniční most vlečky. Čistota vody je tu snad akceptovatelná, pochopitelně ve městě se dá narazit spíše na zdroje znečištění. Z mostů však bývají vidět pstruzi a lipani, což je zajisté indikátor čistoty.


Svitavu posiluje z levé strany krátký potok, přitékající od Horní Lhoty.
1
Pravotočivý oblouk Svitavy v místě přítoku krátkého potoka od Horní Lhoty.
2
Svitava při vtoku do Blanska, ulice na levém břehu se zve Poříčí.
3
První most přes Svitavu v Blansku nese silnici do Dolní Lhoty.
4
Svitava pod prvním mostem v Blansku.
5
Podzimní Svitava v horní části Blanska.
6
Podzimní Slunce ve Svitavě v Blansku.
7
Propust pod hrází pouští vodu pravobřežního mlýnského náhonu Svitavy.
8
Pravobřežní mlýnský náhon Svitavy v Blansku.
9
Nad horním jezem na Svitavě v Blansku.
10
Strmý pohled na padající vodu Svitavy.
11
Horní jez na Svitavě v Blansku.
12
Svitava pod horním jezem v Blansku.
13
Malý rybník v Blansku na místě zvaném Mezi řekou.
14
Mostek přes pravobřežní mlýnský náhon Svitavy v Blansku.
15
Vzdálený pohled na horní jez na Svitavě v Blansku.
16
Most produktovodu přes Svitavu v Blansku.
17
Mladá smuteční vrba v barvě podzimu.
18
Mladý dub na pravém břehu Svitavy převlečený do podzimních barev.
19
Soutok Svitava / Sloupečník, Blansko.
20
Uzavřená rozpadající se lávka přes Svitavu v Blansku.
21
Svitava míjí zahradnictví v Blansku.
22
Stezka pro pěší a cyklisty na pravém břehu Svitavy v Blansku.
23
Nahoře na uzavřené rozpadající se lávce přes Svitavu v Blansku.
24
Opadané listí kolem Svitavy v Blansku.
25
Silniční most přes Svitavu, Blansko, ulice Mlýnská.
26
Kanalizační vyústění do Svitavy pod mostem, ulice Mlýnská, Blansko.
27
Podzimní Svitava nedaleko koupaliště v Blansku.
28
Lávka přes Svitavu u koupaliště v Blansku.
29
Svitava regulovaná velkými záhozovými kameny.
30
Svitava přijímá zpátky pravobřežní náhon.
31
Odraz Slunce ve Svitavě.
32
Silniční most přes Svitavu, Blansko, ulice Rožmitálova, nedaleko nádraží Blansko-město.
33
Soutok Svitava / Palava, Blansko.
34
Podzim u pomníku Hrdinům od Zborova.
35
Pomník Hrdinům od Zborova.
36
Parková stezka pro pěší a cyklisty u pomníku Hrdinům od Zborova.
37
Pole železničního mostu v parku na levém břehu Svitavy v Blansku, bývalý Ježkův most.
38
Most  produktovodu přes Svitavu u železniční stanice Blansko.
39
Slunce si našlo cestu mezi listy smuteční vrby na levém břehu Svitavy v Blansku.
40
Autobusové nádraží Blansko leží na levém břehu řeky Svitavy.
41
Silniční most přes Svitavu spojuje vlakové a autobusové nádraží v Blansku.
42
Modřín opadavý na břehu Svitavy v Blansku je v pokročilém podzimu před opadáním.
43
Nadjezí dolního jezu na Svitavě v Blansku.
44
Prostřední jez, Svitava, Blansko.
45
Kanalizační vyústění do Svitavy pod prostředním jezem v Blansku.
46
Napřímená Svitava pod prostředním jezem v Blansku.
47
Silniční a železniční most, Blansko, ulice Edwarda Beneše.
48
Silniční nadjezd v Blansku nad Punkvou, nedaleko vyústění do Svitavy.
49
Soutok Svitava / Punkva, Blansko.
50
Nadjezí na Svitavě v Blansku nad Klamovkou.
51
Levý břeh Svitavy pod soutokem s Punkvou pod opěrnou zdí silnice na Adamov.
52
Cesta mezi Svitavou a opěrnou zdí silnice na Adamov.
53
Most přes Svitavu, Blansko, Klamova huť, o kousek níže přijímá Svitava zprava potok Bačina.
54
Turistický rozcestník Klamovka se nachází v dolní části Blanska.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:41:57 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Letovice | Letovice - Blansko - Po proudu:Blansko - Adamov | Adamov
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!