Letovice - Blansko / Řeka SvitavaLetovice
Blansko

Mezi městy Letovice a Blansko řeka Svitava snad již co do průtoku začíná být řekou. Ubírá se vesměs jižním směrem. Barva vody je mírně slatinná. Koryto je tu více, tu méně regulované. Svitava tu přijímá tyto přítoky zprava:Klevetovský potok, Úmoří aBýkovka, zleva:Semíč, Chrudichromský potok, Bělá, Nešůrka a Holešínka. Bylo tu postaveno několik jezů a s nimi souvisejících mlýnských náhonů. Obydlenými místy na trase tu jsou: Zboněk, Klevetov, Sasina, Svitávka, Chrudichromy, Mladkov, Skalice nad Svitavou, Lhota Rapotina, Doubravice nad Svitavou, Rájec-Jestřebí, Spešov, Ráječko a Dolní Lhota. V blízkosti řeky se nachází chráněné území Lebeďák. Řeka Svitava je tu z velké části malebná, s výskytem ryb, pro snílky pak romantická.


Jez pod Letovicemi s dolní kamennou navigací.
1
Vodočet Vodočet na schodech a zděné jezové budce pod Letovicemi.
2
Zděná jezová budka na levém břehu Svitavy pod Letovicemi.
3
Podzimní Svitava pod Letovicemi.
4
Nadržená voda nad jezem nad Zboňkem.
5
Jez Svitavy ve Zboňku.
6
Silniční most přes Svitavu Klevetov – Zboněk.
7
Ocelové schody nad Svitavou nad jezem ve Zboňku.
8
Mlýnský náhon Svitavy ve Zboňku.
9
Malé ostrůvky ve Svitavě ve Zboňku.
10
Silniční most přes Svitavu, Sasina, silnice I/43 ve směru Brno – Letovice.
11
Pravostranný přítok posiluje Svitavu pod mostem u Sasiny.
12
Počátek pravobřežního mlýnského náhonu Svitavy nad jezem Svitávka I.
13
Velice nepříjemný známý železniční podjezd ve Svitávce býval dříve ještě nepříjemnější.
14
První silniční most přes Svitavu ve Svitávce.
15
Svitava ve Svitavce přijímá první zdejší mlýnský náhon.
16
Vcelku spokojený vodník na cípu ústí mlýnského náhonu ve Svitávce.
17
Jez Svitávka II.
18
Druhý silniční most přes Svitavu ve Svitávce.
19
Druhý silniční most přes Svitavu ve Svitávce vede směr Velká Löw Beerova vila – úřad městyse.
20
Velká Löw Beerova vila – úřad městyse.
21
Základní škola Svitávka.
22
Most produktovodu na Svitavě ve Svitávce pod 3. jezem.
23
Silniční most přes Svitavu u Mladkova, silnice II/150.
24
Pravobřežní niva Svitavy u Mladkova.
25
Svitava v Mladkově.
26
Napřímená Svitava v Mladkově v době nízkého stavu vody.
27
Stupňovitý jez na Svitavě v Mladkově.
28
Lokální most přes Svitavu v Mladkově.
29
Staveniště na Svitavě ve Skalici.
30
Úmoří posiluje Svitavu nedaleko nádraží Skalice nad Svitavou, v každém případě jde o ojedinělý jazykový konstrukt v názvu potoka.
31
Romantický levotočivý meandr Svitavy pod Skalicí.
32
Turistická značka na pravobřežním modřínu u Svitavy pod Skalicí.
33
Železniční most přes Svitavu ve směru Skalice nad Svitavou – Boskovice zrovna nese motorovou jednotku Regionova.
34
Svitava pod železničním mostem u Skalice.
35
Poněkud omšelý most z traverz a vysloužilých železničních pražců vede přes Svitavu. Kopec v pozadí můžeme považovat za chráněné území Lebeďák.
36
Říčka Bělá posiluje Svitavu zleva mezi obcemi Skalice nad Svitavou a Lhota Rapotina.
37
Napřímená Svitava míří k jezu Lhota Rapotina.
38
Mlýnské zařízení na náhonu Lhota Rapotina.
39
Silniční most přes náhon Lhota Rapotina.
40
Silniční most přes Svitavu u obce Lhota Rapotina ve chvíli, kdy zrovna jede vlak do Budapešti.
41
Silniční most přes Svitavu u obce Lhota Rapotina, v pozadí za dopravní značkou je chráněné území Lebeďák.
42
Svitava u chatrného mostu v půli cesty mezi obcemi Lhota Rapotina a Doubravice nad Svitavou.
43
Chatrný most přes Svitavu v půli cesty mezi obcemi Lhota Rapotina a Doubravice nad Svitavou.
44
O spolehlivosti mostu přes Svitavu v půli cesty mezi obcemi Lhota Rapotina a Doubravice nad Svitavou bychom mohli úspěšně pochybovat.
45
Břehy Svitavy lehce svázané vrbami.
46
Krátký levobřežní přítok Svitavy posiluje řeku přes levobřežní náhon Lhota Rapotina.
47
Romantické bodláčí nedaleko soutoku Svitava / Nešůrka v Doubravici nad Svitavou.
48
Fotbalové hřiště Doubravice nad Svitavou.
49
Jez na Svitavě, Doubravice nad Svitavou.
50
Pod jezem na Svitavě v Doubravici nad Svitavou.
51
Pobřežní vrby u Svitavy v Doubravici nad Svitavou.
52
Brod přes Svitavu, Doubravice nad Svitavou.
53
Silniční most přes Svitavu, Doubravice nad Svitavou.
54
Zklidněná Svitava.
55
Silniční most přes levobřežní náhon Svitavy, Doubravice nad Svitavou.
56
Levobřežní náhon Svitavy, Doubravice nad Svitavou.
57
Stavidlo na levobřežním náhonu Svitavy v Doubravici nad Svitavou.
58
Svitava dole v Doubravici.
59
Most přes Svitavu dole v Doubravici.
60
Svitava opouští Doubravici.
61
Čistička odpadních vod pod Doubravicí nad Svitavou.
62
Holešínka posiluje Svitavu zleva pod Doubravicí nad Svitavou.
63
Podvečerní paprsky na Svitavě pod Doubravicí.
64
Most jako chránička kabelů vede přes Svitavu v Rájci.
65
Most přes Svitavu v Rájci směrem od Jestřebí.
66
Most produktovodu přes Svitavu nad jezem Rájec-Jestřebí.
67
Rybník Klimšák v Rájci-Jestřebí je živen vodou ze Svitavy.
68
Jez na Svitavě, Rájec-Jestřebí.
69
Reklamní zídka Moravské keramické závody Rájec-Jestřebí u rybníka Klimšák.
70
Pomník těm, co zemřeli v bojích, Rájec-Jestřebí.
71
Svitava nad Silničním mostem, Rájec-Jestřebí.
72
Silniční most přes Svitavu, Rájec-Jestřebí.
73
Svitava pod silničním mostem, Rájec-Jestřebí.
74
Soutok Svitava / Býkovka (vlevo),  Rájec-Jestřebí.
75
Silniční most přes Svitavu, Rájec-Jestřebí, silnice II/377.
76
Svitava pod silničním mostem u Rájce-Jestřebí.
77
Svodnice na pravém břehu Svitavy u Ráječka.
78
Podzimní pole u svodnice na pravém břehu Svitavy u Ráječka.
79
Naplavené větve zadržují naplavený odpad.
80
Podzimní barvy oblohy a pole mezi Svitavou a silnicí u obce Ráječko.
81
Lávka přes Svitavu, Ráječko.
82
Svitava mezi silničním mostem a lávkou v Ráječku.
83
Silniční most přes Svitavu, Ráječko.
84
Vyústění kanalizace do Svitavy pod silničním mostem, Ráječko.
85
Menší pravobřežní ochranná hráz u Svitavy, Ráječko.
86
Oddělení pravobřežního mlýnského náhonu od Svitavy u Ráječka.
87
Jez, Svitava, Ráječko.
88
Lavička u jezu na Svitavě u Ráječka.
89
Konstrukce manipulačního zařízení na jezu Svitavy v Ráječku.
90
Svitava u mostu Ráječko – Dolní Lhota.
91
Toho času zůstala u mostu Ráječko – Dolní Lhota pohozená státní poznávací značka.
92
Most, Svitava, Ráječko – Dolní Lhota.
93
Pravobřežní náhon Svitavy v Dolní Lhotě.
94
Vodní elektrárna na Svitavě v Dolní Lhotě.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:41:22 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Březová nad Svitavou - Letovice | Letovice - Po proudu:Blansko | Blansko - Adamov
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!