Letovice / Řeka SvitavaBřezová nad Svitavou - Letovice
Letovice - Blansko

Ve městě Letovice lze Svitavě stále říkat spíše říčka, než řeka. Ač přes město, dosti se kroutí, i když je vesměs regulovaná. Jejími přítoky tu jsou: zleva potok Kladorubka a zprava říčka Křetínka, vůbec největší přítok Svitavy. Najdeme tu 3 jezy a 3 náhony, také několik menších splavů. Břehy řeky tu spojuje množství silničních mostů a lávek. Na levém břehu se nachází chráněné území Park Letovice. V některých místech se tu o Svitavě dá mluvit jako o romantickém cíli vycházek.


Svitava nadržená jezem nad Novým Mlýnem v Letovicích.
1
Stavidlo coby jez na mlýnském náhonu v Letovicích nad Novým Mlýnem.
2
Jezový domeček na Svitavě v Letovicích nad Novým Mlýnem.
3
Most přes Svitavu v Letovicích u Nového Mlýna.
4
Návrat mlýnského náhonu do Svitavy v Letovicích u Nového Mlýna.
5
Předrátovaná Svitava nad rozdvojením nad druhým jezem v Letovicích.
6
Most přes Svitavu nad rozdvojením nad druhým jezem v Letovicích.
7
Lávka nad druhým jezem na Svitavě v Letovicích.
8
Odbočka z nadjezí.
9
Most přes Svitavu v Letovicích v místě oslabení průtoku u druhého jezu.
10
Svitava do domu? I tak se do říci v Letovicích v místě oslabení průtoku u druhého jezu.
11
Šikmá lávka přes Svitavu v Letovicích pod nádražím.
12
Oblouk Svitavy v Letovicích pod nádražím.
13
Třetí jez na Svitavě v Letovicích.
14
Most produktovodu přes třetí mlýnský náhon na Svitavě v Letovicích.
15
Svitava kamenem ochraňovaná.
16
Lávka přes Svitavu u soutoku s Kladorubkou v Letovicích.
17
Soutok Svitava / Kladorubka v Letovicích.
18
Svitava a návrat pravobřežního náhonu v Letovicích pod nádražím.
19
Lávka přes Svitavu a pravobřežní náhonu v Letovicích pod nádražím.
20
Návrat pravobřežního náhonu do Svitavy v Letovicích pod nádražím.
21
Oblouk Svitavy a pravobřežní kamenná hráz u skateparku v Letovicích.
22
Lávka přes Svitavu u skateparku v Letovicích.
23
Suchá kanalizační výpust do Svitavy.
24
Zámek Letovice pohledem přes Svitavu.
25
Nábřeží Svitavy na pravém břehu nad náměstím v Letovicích.
26
Most přes Svitavu, Masarykovo náměstí, Letovice.
27
Schody do Svitavy pod mostem, Masarykovo náměstí, Letovice.
28
Lávka pro pěší přes Svitavu, Masarykovo náměstí, Letovice.
29
Nízký jez na Svitavě, Masarykovo náměstí, Letovice.
30
Svitava pod náměstím v Letovicích se zámkem v pozadí.
31
Kostel sv. Prokopa za Svitavou v Letovicích.
32
Stavidlo na náhonu z Křetínky je tam kvůli ochranné hrázi.
33
Vyústění náhonu z Křetínky do Svitavy v Letovicích pohledem po náhonu.
34
Vyústění náhonu z Křetínky do Svitavy v Letovicích pohledem proti Svitavě.
35
Silniční most přes Svitavu v Letovicích, silnice I/43, horní.
36
Plot na pravém břehu míří do Svitavy, na levém břehu se pak nachází přírodní památka Park Letovice.
37
Hezká fasáda domu Tylexu na levém břehu Svitavy u mostu.
38
Most přes Svitavu u Tylexu v Letovicích.
39
Mezi mosty pod Tylexem v Letovicích.
40
Silniční most přes Svitavu v Letovicích, silnice I/43, dolní, Tylexu.
41
Svitava mezi mostem a soutokem s Křetínkou.
42
Soutok Svitava / Křetínka (vpravo), Letovice. Křetínka je vůbec největší přítok Svitavy.
43
Křetínka posiluje Svitavu pod Letovicemi.
44
Svitava opouští Letovice regulovaným korytem.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:41:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Březová nad Svitavou | Březová nad Svitavou - Letovice - Po proudu:Letovice - Blansko | Blansko
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!