Březová nad Svitavou - Letovice / Řeka SvitavaBřezová nad Svitavou
Letovice

Mezi městy Březová nad Svitavou a Letovice se Svitava ubírá jižním směrem, lehce regulována. Přijímá tu zleva Chrastovský potok a několik dalších malých přítoků z obou stran. Na Svitavě tu leží obce a osady: Brněnec, Moravská Chrastová, Půlpecen, Chrastová Lhota, Rozhraní, Vilémov, Stvolová a Skrchov. Břehy řeky tu spojuje několik silničních mostů a lávek a také jeden železniční most. Čistota vody je tu přijatelná a pro snílky by tento úsek již mohl být trochu romantický. Nad obcí Stvolová vstupuje z Pardubického do Jihomoravského kraje. Ovšem nenechme se zmýlit, Svitava je zcela moravskou řekou již od svého pramene. Jen za časů, kdy do toho vládnoucí lid nemohl kecat, byl nový okres Svitavy přiřazen do Čech a toto bylo potvrzeno v době, kdy lid nevládl, ale měl možnost do toho kecat. Ve světě není o absurdity nouze.


Lavička u Svitavy nad Brněncem.
1
Stezka pro pěší a cyklisty po pravém břehu Svitavy, přemostěné potrubním mostem.
2
Most přes Svitavu v Brněnci v ponurých podzimních barvách.
3
Nad mlýnem, Brněnec.
4
Pod mlýnem, Brněnec.
5
Silniční most přes Svitavu, Brněnec, silnice II/363.
6
Most přes Svitavu do opuštěné chátrající fabriky v Brněnci naproti nádraží Moravská Chrastová.
7
Takto si nejspíše Oskar Schindler stav fabriky v Brněnci nepředstavoval, třeba však svítá na lepší časy.
8
Opuštěná postel v neméně opuštěné fabrice na pravém břehu Svitavy v Brněnci, obě jsou ponechány svému osudu, i když u té fabriky to tak de jure nevypadá.
9
Marnost nad marnost, v areálu opuštěné fabriky na pravém břehu Svitavy v Brněnci je možné prakticky cokoliv.
10
Svitava pohledem z opuštěné fabriky v Brněnci.
11
Soutok Svitava / Chrastovský potok.
12
Lávka přes Svitavu pod vyústěním Chrastovského potoka spojuje Brněnec a Moravskou Chrastovou.
13
Most přes Svitavu u čistírny odpadních vod v Brněnci.
14
Vila Löw Beera v Půlpecnu byla vyhlášena kulturní památkou. Rok dokončení 1913.
15
Lávka přes Svitavu v Půlpecnu.
16
Svitava v Půlpecnu pod lávkou.
17
Most přes Svitavu v Půlpecnu.
18
Slunce se nesměle ukazuje za temnými podzimními mračny v Rozhraní.
19
Klidný úsek Svitavy v Rozhraní.
20
Malý levostranný přítok posiluje Svitavu pod nádražím v Rozhraní.
21
Podzimní proměna noci v den a zároveň oblačna v jasno nad nádražím v Rozhraní.
22
Pomník padlým v 1. světové válce na levém břehu Svitavy v Rozhraní.
23
Obecní hodiny a jednoduchá kašna na levém břehu Svitavy v Rozhraní.
24
Jednoduchá kašna na levém břehu Svitavy v Rozhraní.
25
Vodočet u schodů nad silničním mostem přes Svitavu v Rozhraní.
26
Silniční moste přes Svitavu v Rozhraní.
27
Svitava v Rozhraní do podzimního rána probuzená.
28
Lávka přes Svitavu v Rozhraní.
29
Boží muka vysoko nad Svitavou mezi obcemi Rozhraní a Stvolová.
30
Svitava nad lávkou mezi obcemi Rozhraní a Stvolová.
31
Lávka přes Svitavu mezi obcemi Rozhraní a Stvolová.
32
Brod přes Svitavu, Vilémov, mezi obcemi Rozhraní a Stvolová.
33
Podzimní bříza nad brodem, Vilémov, mezi obcemi Rozhraní a Stvolová.
34
Jez na Svitavě ve Stvolové z uctivé dálky.
35
Nadržení voda Svitavy u jezu ve Stvolové.
36
Památná lípa s křížkem u Stvolové.
37
Návrat levostranného rybničního náhonu do Svitavy ve Stvolové.
38
Přes kanalizační potrubí posiluje Svitavu ve Stvolové zprava menší potok, přitékající od Vlkova.
39
Silniční most přes Svitavu ve Stvolové.
40
Malý pytel při levém břehu Svitavy ve Stvolové.
41
Most přes Svitavu ve Skrchově, toho času v kompletní rekonstrukci.
42
Provizorní lávka přes Svitavu ve Skrchově při kompletní rekonstrukci mostu.
43
Na kompletní rekonstrukci mostu přes Svitavu ve Skrchově se zrovna pracuje.
44
Pravobřežní přítok Svitavy ve Skrchově je krátký potok.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 14:40:51 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Svitavy - Březová nad Svitavou | Březová nad Svitavou - Po proudu:Letovice | Letovice - Blansko
Řeka Svitava - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!